Choć proces produkcyjny można by już traktować od momentu wytworzenia materiałów reklamowych czy form wystawienniczych, jednak dla uproszczenia pozwolę sobie na opis tegoż od momentu pozyskiwania konkretnego Klienta zdecydowanego na budowę sauny, łaźni czy minibasenu. Najczęstszą formą docierania do Klienta według obserwacji pracowników Centrum Sauny Poznań są targi oraz internet.
Bardzo duża grupa Klientów to znajomi osób u których zostały już wykonane realizacje, Ci Klienci stanowią dla firmy największe dobro gdyż jest ono wynikiem dobrej pracy wykonanej przez firmę.

Osoba o takim zainteresowaniu po zgłoszeniu się telefonicznym lub po bezpośredniej wizycie w salonie Centrum Sauny, zostaje wstępnie wypytana o cel swej wizyty a konkretnie o swoje oczekiwania.
Pytają tutaj pytania typu: jaką dużą saunę Pan planuje, na ile osób, czy ma to być sauna sucha czy 2-funkcyjna? Czy jest to może obiekt publiczny? Jakie są warunki techniczne, a jakie powinny być aby sauna mogła w ogóle zaistnieć? Po tych paru wstępnych pytaniach możemy już powoli pozwolić sobie na złożenie Klientowi naszej wstępnej oferty.
Często odbywa się to drogą faxową lub poprzez e-mail.

Do takiej oferty jest dołączany numer, Charakterystyka materiałowa poszczególnych wersji oraz lista referencyjna wykonanych co bardziej prestiżowych obiektów, oczywiście o charakterze publicznym. Jeśli Klient wykazuje konkretne zainteresowanie zakupem sauny lub budową łaźni wtedy nasz nasz Pracownik udaje się na obiekt i dokonuje inwentaryzacji pomieszczeń. Na podstawie sporządzonych obmiarów w firmie przygotowuje się projekt sauny i ostateczną wycenę obejmującą ostatnie ustalenia z Inwestorem.
Po akceptacji wersji przez Klienta przygotowuje się Umowę na realizację zlecenia w której określa się wszystkie niezbędne elementy Umowy takie jak: cena za usługę, miejsce realizacji, czas wykonania sauny, dane do faktury itp.
Do takiej Umowy jest dołączana Charakterystyka materiałowa sauny jaka ma powstać oraz projekt techniczny z warunkami. Określają one jak powinno być przygotowane pomieszczenie oraz jakie media powinny być doprowadzone w odpowiednie miejsca.
Do Umowy dołączana jest również faktura VAT na kwotę zaliczki jaką należy wpłacić podpisując Umowę.
Samo wdrożenie projektu do produkcji może się odbyć w momencie wpływu kwoty zaliczki na konto firmowe.

Po otrzymaniu zaliczki projekt jest przekazany na zakład odpowiedniej brygadzie która rozrysowuje w skali 1:1 kabinę sauny i dokonuje dokładnego rozmieszczenia jej elementów (układ ławek, pieca, drzwi, okien). Pierwsze pobranie materiału z magazynu równoznaczne jest z zarejestrowaniem konkretnego numeru sauny w tymże magazynie. Numer ten towarzyszy saunie do momentu odbioru technicznego u Inwestora.
Na numer ten jest rozpisywany cały materiał jaki jest pobierany na daną saunę i pod koniec realizacji jest przekazywany do wykonania kalkulacji konkretnego zlecenia.
Operacja taka pozwala na stałą kontrolę kosztów oraz opłacalności całego Zlecenia.
Nieodłącznym elementem takiej kalkulacji jest prowadzenie w określonych odstępach czasu kontroli cen pozyskiwanego surowca i wprowadzanie ich do kalkulacji ogólnej.

Po wykonaniu kabiny sauny następuje jej odbiór Techniczno-jakościowy wewnętrzny.
Kabina w obecności brygadzisty zespołu który ją budował jest poddana odbiorowi technicznemu na podstawie specjalnie opracowanego Arkusza Odbiorczego w którym są wyszczególnione poszczególne elementy sauny.
Kontrola jakości i wykonania wewnętrzna obejmuje takie elementy jak wymiar sauny, rozmieszczenie ewentualnych, punktów świetlnych, zabudów, posadowienia pieca i innych.
Po ich sprawdzeniu jak również wygrzaniu wstępnym sauny, kabina otrzymuje swoją tabliczkę znamionową z podstawowymi danymi oraz numerem Aprobaty Technicznej i jest demontowana.
W zależności od sytuacji i terminu realizacji jest ładowana na samochód aby następnego dnia pojechać do klienta lub jest odstawiana na magazyn.

Montaż sauny odbywa się u Inwestora od 3-5 godzin. Jest to możliwe dzięki maksymalnemu wykonaniu wszystkich prac na terenie zakładu wraz z poprawkami które daje się zauważyć przy odbiorze wstępnym.
Proces przekazania sauny lub całego obiektu jeśli mamy do czynienia z zespołami saunowymi publicznymi, odbywa się w obecności Zleceniodawcy oraz jeżeli jest to wymagane prawem Inspektora Budowy lub szefa nadzoru oraz odpowiednich służb. Mam tutaj na myśli Strażaków, Sanepid, Inspektora BHP i Energetyka.

W ramach czasu wolnego od zamówień kabin saun, pracownicy wykonują akcesoria w postaci zagłówków, taboretów do saun lub całych ławek na zamówienie Klientów.
Zakład produkuje również gotowe drzwi szklane lub pełne do saun.