Kabiny na podczerwień IR

urządzenie rehabilitacyjne

Parametry kąpieli:
  • temperatura: 40oC - 50oC
  • wilgotność: 60%
  • czas kąpieli: 30 - 40 min

Kabiny IR (na promienie podczerwone) to osiągniecie naukowców minionego stulecia. Na skutek badań naukowcy doszli do wniosku że pewne rodzaje promieniowania cieplnego będące formą energii, która ogrzewa bezpośrednio obiekt poprzez proces zwany konwersja, robi to bez konieczności ogrzewania powietrza znajdującego się pośrodku.

Ten rodzaj ciepła jest nazywane także energią podczerwoną (IR). Część podczerwieni widma elektromagnetycznego podzielona jest na 3 odcinki ze względu na długości fal, mierzoną w mikronach lub mikrometrach.


Działanie biologiczne promieniowania IR polega na ich wpływie cieplnym na tkanki. Pochłonięta przez te tkanki energia promieniowania zwiększa energię kinetyczną ich cząsteczek a co za tym idzie podnosi temperaturę tkanek a wiec ogrzewanie ciała ludzkiego od środka. Zupełnie inaczej niż w przypadku sauny czy łaźni, gdzie pocenie się jest formą obrony organizmu na wysoką temp.i samoratowaniem się organizmu przed poparzeniem ciała.


Zobacz także artykuł o wskazaniach i przeciwwskazaniach do stosowania terapii IR

Zespól kabiny IR i sauny suchej f-my CENTRUM SAUNY Poznań

Kabina Harvia Rondium

Kabina iR f-my CENTRUM SAUNY Poznań (2-osob. 140x115x205)

Promiennik Infrared Comfort ze sterowmikiem