wymagania techniczne kabiny Infrared - ilustracja
Minimalne wymagania techniczne dla kabin Infrared
28 stycznia 2015
łaźnia - wnętrze
Minimalne wskazówki – warunki techniczne dla łaźni parowych
28 stycznia 2015
Pokaż wszystko

Użytkowanie łaźni parowej – instrukcja w 10 punktach

Użytkowanie łaźni parowej - wąż Kneippa

Instrukcja obsługi i użytkowania pomieszczenia łaźni parowej

W celu długotrwałej i bezpiecznej eksploatacji łaźni parowej zaleca się przestrzegania następujących zasad:
  1. Przed każdym uruchomieniem łaźni należy wejść do jej pomieszczenia i sprawdzić czy anemostat jest zamknięty (otwieramy po nagrzaniu łaźni, a intensywność wentylacji uzależniamy od ilości osób kąpiących się).
  2. Sprawdzamy stan ławek, oświetlenia, stan czystości łaźni.
  3. W przypadku gdy w pomieszczeniu znajduje się prysznic sprawdzamy jego funkcjonowanie jak również drożność kratki ściekowej.
  4. Zwracamy uwagę na zapach panujący w pomieszczeniu łaźni.
  5. Wychodząc z pomieszczenia zamykamy drzwi zwracając uwagę na ich szczelność i działanie rolki blokującej samoczynne otwarcie się drzwi.
  6. Po tych czynnościach możemy uruchomić agregat i ewentualne urządzenia dodatkowe (aromaterapię, efekty świetlne, muzykę).
  7. Po planowanym czasie nagrzania łaźni sprawdzamy czy temp. w łaźni jest prawidłowa a gęstość pary wystarczająca, zaglądamy do pomieszczenia łaźni w celu sprawdzenia zawartości w powietrzu podanych aromatów.
  8. Po zakończonym dniu pracy, wyłączamy agregat, urządzenia dodatkowe. Sprawdzamy czy łaźnie opuściły wszystkie osoby i wtedy możemy przystąpić do sprzątania łaźni czyli ręcznego mycia ław i posadzki lub uruchamiamy zgodnie z instrukcją urządzenia automatycznej dezynfekcji łaźni.
  9. Stosowanie urządzeń automatycznej dezynfekcji nie zwalnia jednak obsługi od ręcznego mycia i szorowania ławek i podłogi, może tylko w większych odstępach czasu.
  10. Ostateczną czynnością jest otwarcie na maksimum wentylacji wywiewnej i otwarcie drzwi łaźni, tak zostawiamy pomieszczenie do następnego dnia.

Oczywiście prawidłowe użytkowanie łaźni parowej i prawidłowa konserwacja może obejmować także inne czynności, ale wymienione powyżej są to punkty najważniejsze.